Τέθηκε σε λειτουργία το νέο πρατήριο φυσικού αερίου κίνησης Fisikon στη Χαλκίδα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ελληνικα

Σας ενημερώνουμε ότι το πρατήριο CNG στο Βόλο, λειτουργεί κανονικά.

//]]>