Αυτοκίνητα Φυσικού Αερίου

Η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία προωθεί τα αυτοκίνητα που κινούνται με φυσικό αέριο, καθώς το φυσικό αέριο αποτελεί τη «γέφυρα» που θα μας οδηγήσει σε μορφές ενέργειας πολύ φιλικές για το περιβάλλον
*Παρουσίαση των μοντέλων παρακάτω, βάσει πληροφόρησης από τον οργανισμό NGVA Europe ( https://www.ngva.eu/)

Μοντέλα οχημάτων με φυσικό αέριο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ελληνικα
//]]>