Ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική λειτουργία του CNG πρατηρίου στον ΣΕΑ Ψαθόπυργου

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ελληνικα
//]]>