Καθορίστηκαν οι προδιαγραφές για πρατήρια Φυσικού Αερίου

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ελληνικα

Σας ενημερώνουμε ότι το πρατήριο CNG στο Βόλο, λειτουργεί κανονικά.

//]]>