Βαριά Φορτηγά

Πλεονεκτήματα χρήσης Φυσικού αερίου κίνησης

Η χρήση του φυσικού αερίου στα οχήματα με βενζινοκινητήρα είναι πλέον αρκετά διαδεδομένη και η τεχνολογία της καύσης εναλλακτικά φυσικού αερίου και βενζίνης είναι γνωστή ως bi-fuel. Στην Ελλάδα η νομοθεσία πλέον επιτρέπει τη μετατροπή των βενζινοκίνητων οχημάτων αλλά και των πετρελαιοκινητήρων σε dual fuel με φυσικό αέριο. Ήδη κυκλοφορούν χιλιάδες οχήματα που έχουν μετατραπεί, τα οποία παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Συμβατικά ΙΧ και επαγγελματικά οχήματα (ταξί, υπηρεσιακά οχήματα, μεταφορικές επιχειρήσεις, οχήματα logistics κλπ) μπορούν να μετατραπούν σε dual fuel σε πιστοποιημένα συνεργεία, σε πολλές μεγάλες πόλεις τις Ελλάδας. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί στα πιστοποιημένα συνεργεία μετατροπής.

Tο συνολικό κόστος μετατροπής του οχήματος εξαρτάται:

 • Από το κόστος αγοράς του «κιτ» μετατροπής
 • Από τον αριθμό, τον τύπο, το μέγεθος της δεξαμενής καυσίμου CNG
 • Από τον τύπο του οχήματος (μάρκα, μοντέλο, ισχύς)
 • Από την τιμή εργατοώρας του συνεργείου και τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης
 • Από το κόστος τροποποίησης της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (τεχνικός έλεγχος του οχήματος (ΙΚΤΕΟ) κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων που κάνουν μετατροπή μειώνεται το κόστος όπως γίνεται συνήθως με τη διεύρυνση χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων

Σημαντικά κριτήρια για την συγκεκριμένη επιλογή είναι: Το κόστος μετατροπής και ο χρόνος απόσβεσης

 • Τα έξοδα καυσίμου
 • Οι μειωμένοι φόροι
 • Η φιλικότητα προς το περιβάλλον
 • Τα πλεονεκτήματα του ίδιου του φυσικού αερίου σαν καύσιμο οχημάτων
 • Η άρση των τοπικών περιορισμών πρόσβασης σε συγκεκριμένες ζώνες κυκλοφορίας
 • Τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε πρατήριο ανεφοδιασμού φυσικού αερίου κίνησης

Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος πριν από την εγκατάσταση:

 • Το αυτοκίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή μηχανική κατάσταση
 • Να γίνει επιλογή κατάλληλου συστήματος μετατροπής
 • Να γίνει μελέτη του χώρου εγκατάστασης των εξαρτημάτων
 • Να χρησιμοποιούνται κατάλληλα – πιστοποιημένα υλικά
 • Να εφαρμόζονται οι κανόνες τεχνικής – ασφάλειας και νομοθεσίας
 • Οι εργασίες να γίνονται από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνίτες σε αδειοδοτημένο συνεργείο
 • Να γίνεται έλεγχος διαρροών – ασφαλούς και καλής λειτουργίας του συστήματος και του οχήματος.
 • Να γίνεται έλεγχος καυσαερίων.
 • Να γίνεται αλλαγή στην άδεια κυκλοφορίας (άδεια διπλού καυσίμου) – τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ
 • Να ενημερώνεται η ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος για την τροποποίηση της άδειας κυκλοφορίας

Η μελέτη περίπτωσης του οχήματος Mercedes Actros 2554 περιλαμβάνει τις παρακάτω παραμέτρους:

Κόστος λειτουργίας του Mercedes Actros 2554 με πετρέλαιο και με μεικτό καύσιμο (CNG – Πετρέλαιο): Συγκριτική αξιολόγηση

Εκπομπές CO2 του Mercedes Actros 2554 με πετρέλαιο και με μεικτό καύσιμο (CNG – Πετρέλαιο): Συγκριτική αξιολόγηση

Διαθεσιμότητες εργοστασιακών

Μετατροπές

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ελληνικα
//]]>