Νέα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Bi-Fuel από τη ΔΕΠΑ
18/06/2015
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Bi-Fuel από τη ΔΕΠΑ

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς οχημάτων που κινούνται με CNG, η ΔΕΠΑ προγραμματίζει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Bi-Fuel) για τεχνίτες αερίων καυσίμων.

Στην προσπάθεια αυτή, η συμμετοχή των αντιπροσώπων συστημάτων μετατροπής CNG, μέσω της εξειδικευμένης γνώσης του προσωπικού τους και των προϊόντων τους, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό οργανισμό.
 
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Λουκά Μαστοράκη στο τηλέφωνο: 210-2701256 ή στο email: l.mastorakis@depa.gr.
 

Περισσότερα Νέα