Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μετατροπής Οχημάτων
08/03/2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μετατροπής Οχημάτων

Η ΔΕΠΑ A.E. στα πλαίσια της ανάπτυξης δικτύου πρατηρίων φυσικού αερίου στις πόλεις των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Βόλου, προτίθεται να μετατρέψει, το Α’ εξάμηνο του 2012, σε πιλοτική βάση και με κόστος της ιδίας, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα βενζίνης (μέχρι 3.5 τόνους) σε οχήματα διπλού καυσίμου βενζίνης – φυσικού αερίου.

Η μετατροπή των οχημάτων θα επιφέρει σημαντική μείωση στο κόστος καυσίμου και στις  εκπομπές των ρίπων. 

Προσκαλούμε εταιρείες που διαθέτουν στόλους ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων για εκδήλωση του ενδιαφέροντος τους, εφ’ όσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.       Διαθέτουν στόλο μεγαλύτερο των πενήντα (50) ημιφορτηγών (minivans).
2.       Έκαστο όχημα διανύει τουλάχιστον 40.000km/έτος.
3.       Τα προσφερόμενα για πιλοτική μετατροπή οχήματα έχουν διανύσει λιγότερα από 150.000χλμ.

Μετά την μετατροπή των οχημάτων θα παρέχονται στη ΔΕΠΑ συγκριτικά στοιχεία, σχετικά με τη χρήση του Φ.Α. για κάθε όχημα.

Η ΔΕΠΑ Α.Ε. στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, θα μετατρέψει 2 έως 4 οχήματα από κάθε εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέχρι τις 20/4/2012 με τη Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ Α.Ε., αρμόδια επικοινωνίας, κα Τσίγκα, τηλ: 2102701254, email : n.tsiga@depa.gr

Περισσότερα Νέα